Dømt til seks års fengsel for overgrep

En 39 år gammel mann er i Eidsivating lagmannsrett dømt til seks års fengsel for seksuelle overgrep mot seks småjenter.