- Staten kan ikke selge unna kirkegods billig

Oslo tingrett slår i en dom fast at staten bryter Grunnloven når den vil selge unna kirkegods billig.