Frykter utstrakt ulovlig laksefiske

Kontroller viser at det foregår et utstrakt ulovlig fiske etter laks i sjøen.