• Svein Eriksen, Scanpix

Flom og ras stenger veier

E6 er stengt på to steder i Skibotn i Troms på grunn av flom og ras. I tillegg er en rekke mindre veier, ferjesamband og fjelloverganger stengt i de nordligste fylkene.