Posten klarte å levere innenfor konsesjonskravene

Posten leverte i første kvartal i år A— og B-post innenfor konsesjonskravene. Også pakkeposten nådde mottakerne innen fristen.