Helsetilsynet skal etablere utrykningsgruppe

Helsetilsynet har fått i oppdrag å opprette en utrykningsgruppe som skal rykke ut straks det har skjedd en alvorlig hendelse i spesialisthelsetjenesten. Gruppen skal være klar 1. juni.