Vurderer strengere regler for spordybde på veiene

2200 kilometer vei i Norge har større spordybde enn Vegdirektoratet anbefaler. Nå vurderes nye og strengere regler.