Posten anker ESA-boten på 102 millioner

Posten anker boten fra ESA på 102 millioner kroner til EFTA-domstolen. Ifølge ESA hindret Posten gjennom produktet Post i Butikk konkurrenter å etablere seg på markedet.