Torturkomiteen sjekker norske institusjoner

Europarådets torturovervåkingskomité kommer til Norge 17. mai. De vil avlegge planlagte og uanmeldte besøk i fengsler og andre institusjoner.