Setter spørsmålstegn ved om Forsvaret bør overvåke

Venstreleder Lars Sponheim stiller spørsmål ved om Forsvaret bør drive overvåking av det sivile samfunn i fredstid.