Foreslår spesialordning for småkommuner

Tidligere statsråd Victor Norman foreslår spesialordninger i stedet for tvangssammenslutninger for de rundt 160 små kommunene med færre enn 3.000 innbyggere.