Litteraturprofessor ny krimpresident

Hans H. Skei er valgt til ny president i Rivertonklubben etter Jon Michelet.