Færre får avslag på asylsøknad

Andelen asylsøkere som får avslag er lavere enn i fjor. Så langt i år har 47 prosent fått avslag, mens andelen var 59 prosent i 2008.