• Lørdag kveld feirer flere barn halloween. Her har Hanne Levan ved Forus videregående skole kledd seg ut. FOTO: Lars Idar Waage

Mener norske barn misforstår halloweenfeiring

Folklorist og SIFO-forsker Virginie Amilien mener norske barn som feirer halloween ikke helt forstår hva det handler om. Men at feiringen er blitt populær her i landet, er det lite tvil om.