Krever lovendring for å skaffe meddommere

En rask lovendring er nødvendig for å skaffe meddommere og lagrettemedlemmer til kommende rettssaker, hevder Borgarting lagmannsrett i et brev til Justisdepartementet.