Ord mot ord i lommemannsaken

Spørsmålet om hvem retten finner mest troverdig vil avgjøre spørsmålet om den tiltalte i lommemannsaken voldtok en 17 år gammel gutt på Sotra for ti år siden