Skilte foreldre krever doble konferansetimer

Flere foreldre klarer ikke å møte til felles samtale med lærer om deres barn og krever derfor hver sin konferansetime på skolen.