• - Dette er altfor dårlig. Vi tilbyr oppdateringene som en gratis tjeneste til mediene, og de bør oppdatere sine lister med korrekt informasjon, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet.

Mangelfull oppdatering av skattelister

Skattedirektoratet sendte mandag ut en ny oppdatert versjon av skattelistene til pressen. Siden forrige oppdatering 20. november har bare åtte av 139 medier oppdatert listene.