Permitterer 80 ansatte - fagforeningen reagerer

Tinfos Jernverk i Kvinesdal permitterer 80 ansatte grunnet finanskrisen. Fagforeningen er sterkt uenig i beslutningen.