Tilsyn ved norsk skole i Spania avdekket avvik

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avdekket ni brudd på privatskoleloven og økonomiforskriften ved Den norske skolen Costa del Sol i Spania.