Magevirus herjer norske sykehus

På flere sykehus er pasienter smittet av noroviruset. På Stord sykehus er to personer døde, men det er usikkert om viruset førte til dødsfallene, eller om pasientenes dårlige helsetilstand var den reelle årsaken.