Ett av ti alkolovbrudd gir stengte dører

Brudd på alkoholloven blir håndtert på ulikt vis fra kommune til kommune. På landsbasis endte i 2009 én av ti overtredelser med stengte dører.