- Kunne vært koblet inn tidligere i Alvdal-saken

Barnevernet kunne ha vært koblet inn langt tidligere overfor barna i Alvdal-saken — hvis de kommunale tjenestene hadde snakket bedre sammen.