• Der bussruter har vært på anbud, har kostnadene blitt redusert og tilbudet er blitt bedre. Samtidig har sjåførenes lønn ikke blitt redusert.

Bussruter på anbud gir billigere og bedre tilbud

Bussruter som settes ut på anbud har ført til reduserte kostnader og bedre tilbud, viser rapport.