- Heimevernet står i fare for å råtne på rot

Hittil i år har ingen HV-soldat fått lov til å trene med gevær, men flere har fått lov til å jobbe som parkeringsvakter på Landsskytterstevnet i stedet. Nok er nok, varsler Harald Rist Aamoth, talsmann for Forsvarets heimevernsstab.