Homseleder stusser over blodgiver-regel

I de homofiles organisasjoner vekker det undring at homofile ikkeomfattes av nye regler for hvem som kan gi blod.