Kloroplaster-metoden

Kloroplaster sørger for fotosyntesen, det vil si at planter omdanner CO til oksygen ved hjelp av sollys. Kloroplastene er så små at det hittil ikke har vært mulig ved annet enn uhyre sjeldne lykketreff å skyte nye gener inn i dem med heliumpistol, etter at genet først er festet til et ørlite gullkorn.