Haakon og regjeringen minnet Madrid-ofrene

Kronprinsregent Haakon deltok på en minnemarkering for ofrene fraterroraksjonen i Madrid mandag på Nobelinstituttet i Oslo.Regjeringen markerte minnestunden med tre minutters stillhet.