Advarer mot hastverk i Mehmet-saken

Røster i Kristelig Folkeparti mener at partiet må stå fast og motsette seg enhver endring i den vedtatte bioteknologiloven. Hvis det skulle skje, må partiet gå ut av regjeringen.