Stortinget gransker utsettelse av kortbanesikkerhet

Kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget vil vite hvorforregjeringen søkte EU om å få utsatt fristen for innføring avstrengere sikkerhetstiltak ved norske kortbaneflyplasser.