UDI legger ned 40 asylmottak i år

Totalt 40 asylmottak legges ned i hele landet. Årsaken er færre asylsøkere.