• Høyre beskylder kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) for å være kronisk upresis når han omtaler regjeringens forskningsinnsats.

- Djupedal er kronisk upresis