Hva har skjedd og hva skjer videre i Eirik Jensen-saken?

Fikk du ikke med deg dagens rettsdrama i den historiske ankesaken? Her kan du lese hva som skjedde i sal 250 og hva som skjer nå.

Eirik Jensen var tydelig preget etter at juryen og dommernes avgjørelse mandag.
  • Harald Stolt-Nielsen
    Journalist
  • Frode Sætran
  • Hans O. Torgersen
  • Per Annar Holm
  • Nina Selbo Torset
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

28. august startet behandlingen i Borgarting lagmannsrett. Det hele begynte med utvelgelsen av det som kom til å bli Norges siste jury.

Ankesaken mot Eirik Jensen, som ble behandlet i sal 250 i Oslo tinghus, skulle til slutt foregå i 20 uker.

153 dager etter at behandlingen startet, like før klokken 10.45 mandag 28. januar, hadde juryen bestemt seg. Etter seks dager med rådslagning hadde de kommet til enighet over de to viktige hovedspørsmål: Er Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til store mengder narkotika?

Fra 28. august til 23. januar har både Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen tilbrakt flere titalls timer i vitneboksen. Der har Riksadvokaten, tidligere og nåværende polititopper og kriminelle forklart vitnet.

Les kommentaren fra Hans Petter Aass:

Les også

Drama til siste slutt

1. Klokken 13.03: Juryens kjennelse

Klokken 13 stilte juryens ti medlemmer seg ved plassene sine i sal 250 i Oslo tingrett, salen de har sittet dag ut og dag inn siden 28. august i fjor.

Juryens formann, Annstein Garnes, leste opp fra et papir.

– Spørsmål én, nei, sa han.

– Spørsmål to, ja, fulgte juryformannen kjapt opp.

Juryen fant den tidligere politibetjenten skyldig i grov korrupsjon, men fant ham ikke skyldig for medvirkning til import av narkotika.

Juryen fant Jensen skyldig i grov korrupsjon, men ikke for medvirkning til narkotikaimport.

2. Klokken 14.22: Dommernes avgjørelse

Så trakk de tre fagdommerne, ledet av lagdommer Kristel Heyerdahl, seg tilbake. Etter en drøy time hadde de bestemt seg: Juryens kjennelse ble satt til side.

– Lagmannsretten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig etter tiltalen post 1 og beslutter enstemmig at saken skal behandles på ny med andre dommere, leste Heyerdahl opp.

Det betyr at saken nå skal behandles helt på nytt, med nye dommere og uten jury.

Les også:

Les også

Eirik Jensen: - Det er å spytte på juryen

Lagdommer og rettens leder Kristel Heyerdahl sammen med lagdommere Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull.

3. Klokken 14.52: Anker til Høyesterett

En halvtime etter at fagdommerne hadde satt juryens kjennelse til side, kom beskjeden fra Jensens forsvarer, John Chr. Elden: Dommernes avgjørelse ankes til Høyesterett.

Kort tid etter at Elden hadde opplyst at beslutningen kom til å bli anket, lot Eirik Jensen seg intervjue av pressen i gangen.

– Dommernes tilsidesettelse er å spytte på juryen, tordnet en tydelig preget Jensen.

– Prinsippet er at du skal dømmes av dine likemenn. Denne gangen gjorde de det på en samvittighetsfull måte. Når du får en tilsidesettelse, er det uforståelig for meg. Det er klart jeg reagerer, la han til.

Jensens forsvarer, advokat John Chr. Elden, har sagt at tilsidesettelsen av juryens kjennelse vil bli anket til Høyesterett.

4. Behandling av anke i Høyesterett

Etter dramaet i sal 250 mandag og Eirik Jensens anke av fagdommernes avgjørelse, er det to muligheter som peker seg ut for veien videre.

Det første alternativet er at Høyesterett avviser anken til Jensen. Da vil juryens kjennelse bli forkastet, og dommernes avgjørelse opprettholdes.

Skulle Høyesterett gi Jensen medhold i at tilsidesettelsen er feil vil juryens kjennelse bli stående.

Les også:

Les også

Jensen-saken endte opp i en juridisk floke

Eirik Jensen på vei til bilen etter kjennelsen og dommernes tilsidesettelse mandag.

Da vil rettsbehandlingen fortsette med de samme fagdommerne som i dag. Dette betyr at aktoratet og forsvarerne vil måtte prosedere over straffeutmålingen før saken tas opp til doms.

Så vil juryformannen og tre jurymedlemmer (en mann og to kvinner, fordi det skal være kjønnsbalanse) bli kalt inn for å delta under rettens utmåling straff.

5. Ny behandling i lagmannsretten

Hvis Jensens anke til Høyesterett blir forkastet, vil det bli en ny behandling i lagmannsretten. Det samme vil gjelde saken mot Gjermund Cappelen. Da vil rettsforhandlingene gå for meddomsrett, ordningen som har erstattet juryordningen.

De som da skal avgjøre Jensens skjebne er to fagdommere og fem legdommere.

For at Jensen skal kunne domfelles må minst fem av syv dommere stemme for, minst én av dem må være fagdommer.

Hvis fagdommerne får det som de vil, blir det en ny behandling i Borgarting lagmannsrett. Da vil det bli uten en jury, som skal avgjøre skyldspørsmålet.

Da juryen kom med sin kjennelse mot Eirik Jensen i dag, kom det ingen begrunnelse. Hvis saken på nytt må behandles i lagmannsretten, så vil det komme en begrunnelse for hvorfor de mener Jensen er skyldig eller uskyldig.

Når en eventuell ny behandling i lagmannsretten vil finne sted er vanskelig å si. Det avhenger av når det er plass i kalenderen til de involverte partene. Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, sier han ikke tror på en ny rettsrunde før tidligst i januar 2020. Det samme opplyser John Chr. Elden.

Publisert: