Foreslår strengere straff for menn som slår

Samfunnet må ta kraftigere virkemidler i bruk for å ansvarliggjøre menn som begår vold i hjemmet, mener Kvinnevoldsutvalget. Utvalget foreslår at det innføres en ny straffebestemmelse for vold mot kvinner i nære relasjoner.