- Kjølaas best kvalifisert

Prost Per Oskar Alfred Kjølaas ble utnevnt til biskop i Nord-Hålogaland på grunn av sine kvalifikasjoner, sitt kjennskap til landsdelen og de klare anbefalingene fra bispekollegiet, Kirkerådet og andre instanser, opplyser kirkeminister Trond Giske.