Oslo holder pusten foran møtet i Verdensbanken

I formiddag åpnet statsminister Kjell Magne Bondevikfattigdomskonferansen i Oslo. Utviklingsminister Hilde FrafjordJohnsen tror det vil gå fredelig for seg i ettermiddag.