Dørum vil øke strafferammen til 30 års fengsel

Justisdepartementet foreslår å heve den øvre strafferammen foralvorlige forbrytelser fra 21 til 30 års fengsel, skriverAftenposten.