Foss heller mer bensin på regjeringsbålet

Regjeringen kommer ikke til å følge opp Stortingets vedtak om å gi nettolønn til offshoreflåten.