- Skulle sprenge pengeautomater

Kristin Kirkemo Haukeland forklarer at hun og Lars Grønnerød haddeplaner om å sprenge pengeautomater på Oslo Sporveier, og at det varderfor de oppbevarte sprengstoff.