Aktor får lese fra dagboken for åpne dører

Retten vil ikke bli lukket når aktoratet leser fra VeronicaOrderuds dagbok.