Per ba om kraftige våpen

Trippeldrapstiltalte Per Orderud maste på Lars Grønnerød for å fåkraftige terroristvåpen etter at orderudparet hadde fått overlevertto 22-kaliber pistoler lille julaften 1998. Dét forklarte LarsGrønnerød i Nes herredsrett i går.