Kraftkrisen trolig over for denne gang

I løpet av januar og februar sank kapasiteten i norske vannmagasin med 32 prosent. I 1994, som også var et tørrår, sank magasinkapasiteten med hele 41 prosent i samme periode. Allerede i begynnelsen av mars er det håp om at magasinene vil ha samme fyllingsgrad som i 1994.