Støtter lav flyplass-avgift

AVSLAG: Konkurransetilsynet vil ikke gripe inn mot den nye ordningen med lavere flyplassavgifter i Haugesund enn i Stavanger.