Eksamen kan bli annullert

— Det kan bli umulig å sensurere norskeksamen i år, sier RolfReikvam, som er leder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.