Felles politi-nummer for hele landet

Politidirektoratet planlegger ett felles femsifret telefonnummer til landets politidistrikter.