Sefo bedt om å finne Dagbladets politikilde

Politimester Arve Schelver i Skien har bedt Sefo etterforske mistanken om at en tjenestemann ved politikammeret lekker opplysninger i Gry-saken til pressen. Lekkasjene kan koste tjenestemannen jobben.