NSB-tilbud til etterlatte og overlevende etter Åsta-ulykken

NSB og Jernbaneverket har bestemt seg for å gi et tilbud om kompensasjon til etterlatte og overlevende etter Åsta-ulykken 4. januar i fjor.