Offentlighetsloven gjelder for SND

Fra 1. april gjelder Offentlighetsloven for Statens nærings— og distriktsutviklingsfond (SND).