Trafikkskadd får 7,6 millioner i erstatning

Trafikkskadde Katrine Bråtane (21) fikk delvis medhold iHøyesterett i sitt krav mot If Skadeforsikring.