Vil bedre nattsynet i Sea King-helikoptrene

Politimester Bjørn Hareide ber om at landets Sea King redningshelikoptre utstyres med nattsynsbriller.